موسس یاماها کسی نبود جز آقای Torakusu Yamaha که او را به‌عنوان پیشگام ساخت تجهیزات موسیقی غربی در ژاپن می‌شناسند.آقای یاماها وقتی به بازسازی یک ارگ قدیمی مشغول بود، نخستین جرقه در ذهنش شکل گرفت و به‌دنبال ساخت تجهیزات موسیقی رفت. شرکتی که آقای یاماها بدین منظور ساخته بود Nippon Gakki Company نام داشت.نخستین سازی که آقای یاماها ساخت، یک ارگی قدیمی مستعمل بود که به مدت 4 ماه آن‌را بازسازی کرد. در سال 1900 میلادی نیز تولیدانبوه پیانوهای دیواری یاماها آغاز شد.بعد از جنگ جهانی دوم، مدیرعامل وقت یاماها (Genichi Kawakami) با هدف ساخت موتورسیکلت، تصمیم به جداسازی بخشی از شرکت یاماها گرفت؛ شرکتی که یکسال بعد نامش را یاماها موتور گذاشتند.